Cart

Kuidas osta

Eestis võivad relvaloa saada nii Eesti kodanikud kui ka välismaalased, kellel on Eestis elamisluba, olenemata nende kodakondsusest. Relva võib osta jahipidamiseks, sobivate spordialade harrastamiseks, turvalisuse tagamiseks (enesekaitse ja vara kaitse), erialase tegevuse teostamiseks ja kollektsioneerimise eesmärkidel.
Piiramata tsiviilkäibega on gaasipihustid, mis on täidetud «CS» lakrimaatoritega või pipragaasiga (kapsaitsiiniga), pneumorelv kaliibriga kuni 4,5 mm (kaasa arvatud). Külmrelvadest- jahinoad, allveenoad, vehklemisrelvad spordiotstarbeks (mõõgad, espadronid, floretid jt) ja külmrelv, mis on seotud ajaloolise kultuuri., võitlus- või sporditraditsiooniga. Piirangud ei kehti ka ambudele tõmbejõuga kuni 75 kg (kaasa arvatud), vibudele tõmbejõuga kuni 45 kg (kaasa arvatud) ja allveerelvadele. Piiramata tsiviilkäibega padrunikomponendid on kuulid, haavlid ja padrunikestad.
Seega vähemalt 18-aastastele isikutele on lubatud seda tüüpi relvi vabalt soetada, hoida ja kanda ilma mingisuguste dokumentide vormistamiseta. Alla 18-aastastel isikutel on keelatud soetada, omada, vallata, kanda, hoida ja edasi toimetada piiramata tsiviilkäibega relva ja selle laskemoona.
Tsiviilkäibes keelatud tulirelvade liikideks on:
● tulirelvad, mis imiteerivad mõne muu eseme kuju
● sileraudne püss, mille üldpikkus on alla 840 mm või mille iga raua pikkus on alla 450 mm
● tulirelv, mille konstruktsioon võimaldab seda kokku panna (lükata) või lühendada, rikkudes tavalisi norme, mis on kehtestatud antud liiki relvale
● tulirelv, mis võib lahtivõetuna võimaldab lasu sooritamist
● automaattulirelv, millest ühekordsel päästikule vajutamisel saab sooritada valangu
● tulirelv, millel puudub valmistaja markeering
● eriohtlikkusega tulirelv (sellised relvad on loetletud siseministri määruses)

Tsiviilkäibes keelatud külmrelvade tüüpideks on:
● kasteet, kasteetnuga, torketääk, teleskoopnui, teraspiits, samuti muu spetsiaalselt kehavigastuse tekitamiseks valmistatud ese
● lõike-, torke- või löögirelv, mis imiteerib mõne muu eseme kuju või on peidetud selle sisse
● vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on üle 8,5 cm või mille tera on kahelt poolt teritatud

Relvad ja laskemoonad, mis on piiramata tsiviilkäibega (paragrahv 18)

 • (1)
  1) gaasipihusti;
  2) pneumorelv kaliibriga kuni 4,5 mm (kaasa arvatud);
  3) jahinuga;
  4) allveenuga;
  5) spordiotstarbeline vehklemisrelv (epee, espadron, florett jt);
  6) ajaloolise kultuuri-, võitlus- või sporditraditsiooniga seonduv külmrelv (mõõk, pistoda, rapiir
  jt)  või selle koopia
  7) amb tõmbejõuga kuni 75 kg (kaasa arvatud);
  8) spordivibu tõmbejõuga kuni 45 kg (kaasa arvatud);
  9) allveerelv;
 • (2) Padrunikomponendid, mis ei ole tsiviilkäibes piiratud, on kuulid, haavlid ja padrunikestad.
 • (3) Piiramata tsiviilkäibega relvale ja laskemoonale laieneb käesolev seadus üksnes käesoleva
  paragrahvi lõigete 4–9 ning käesoleva seaduse § 10 lõike 1 ja § 28 lõike 2 osas
 • (4) Alla 18-aastastel isikutel on keelatud soetada, omada, vallata, kanda, hoida ega edasi toimetada
  piiramata tsiviilkäibega relva ega selle laskemoona
 • (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 4–9 nimetatud relva võib vallata, kanda, hoida ja
  edasi toimetada vastavat spordiala harrastav vähemalt kümneaastane isik.
 • (6) Lubatud on üksnes lakrimaatoritega CS või pipragaasiga (kapsaitsiiniga) täidetud gaasipihustid.
  Kasutatava gaasi kontsentratsioon seejuures võib olla kuni 5%
 • (7) Gaasipihusti ja pneumorelva valmistamiseks ja ümbertegemiseks on nõutav käesoleva seaduse . §-s 66
  sätestatud tegevusluba
 • (8) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud külmrelva võib ohutust tagades kanda ja
  kasutada ajaloolise kultuuri-, võitlus- või sporditraditsiooni järgimiseks ning traditsioone järgiva
  võitluse imiteerimiseks